Harmonogram zajęć

realizowanych w ramach projektu

pn. „Rodzice wracają do pracy”                            

nr POKL.01.05.00-00-448/12

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Miejsce prowadzenia zajęć

Nazwa zajęć/

Prowadzący

Miesiąc

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka”                w Kluczach

ul. XXX-lecia PRL 13

32-310 Klucze

zajęcia ogólnorozwojowe

 

Adriana Fiołek

Dorota Leśniak

Sylwia Tomsia

Magdalena Żuber

 

 

 

01-05 (13.00-18.00)

08-12 (13.00-18.00)

15-19 (13.00-18.00)

22-26 (13.00-18.00)

29,30 (13.00-18.00)

 

 

01-03 (13.00-18.00)

06-10 (13.00-18.00)

13-17 (13.00-18.00)

20-24 (13.00-18.00)

27-31 (13.00-18.00)

 

 

03-07 (13.00-18.00)

10  (13.00-18.00)

12-14 (13.00-18.00)

17-21 (13.00-18.00)

24-28 (13.00-18.00)

 

 

01-05 (13.00-18.00)

08-12 (13.00-18.00)

15-19 (13.00-18.00)

22-24 (13.00-18.00)

29-31 (13.00-18.00)

zajęcia

z logopedą

 

Agnieszka Kowal

 

03 (13.00-15.00)

10 (13.00-15.00)

17 (13.00-15.00)

24 (13.00-15.00)

 

 

01 (13.00-15.00)

08 (13.00-15.00)

15 (13.00-15.00)

22 (13.00-15.00)

 

 

05 (13.00-15.00)

12 (13.00-15.00)

19 (13.00-15.00)

26 (13.00-15.00)

 

03 (13.00-16.00)

17 (13.00-16.00)

23 (13.00-15.00)

zajęcia

z psychologiem

 

Joanna Paprocka

 

04 (14.00-18.00)

18 (14.00-16.00)

25 (14.00-16.00)

 

 

09 (14.00-16.00)

16 (14.00-16.00)

23 (14.00-16.00)

30 (14.00-16.00)

 

06 (14.00-16.00)

13 (14.00-16.00)

20 (14.00-16.00)

27 (14.00-16.00)

 

 

04 (14.00-16.00)

11 (14.00-16.00)

18 (14.00-18.00)

 

 

 

Harmonogram projektu

realizowanych w ramach projektu

pn. „Rodzice wracają do pracy

nr POKL.01.05.00-00-448/12

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Miejsce prowadzenia zajęć

Nazwa zajęć/

Prowadzący

Miesiąc

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

 

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka”                w Kluczach

ul. XXX-lecia PRL 13

32-310 Klucze

zajęcia ogólnorozwojowe

 

Adriana Fiołek

Sylwia Hagno

Dorota Leśniak

Sylwia Pilarczyk

 

 

05-09 (13.00-18.00)

12-16 (13.00-18.00)

19-22 (13.00-18.00)

26-30 (13.00-18.00)

 

 

02-06 (13.00-18.00)

09-13 (13.00-18.00)

16-20 (13.00-18.00)

23-27 (13.00-18.00)

30 (13.00-18.00)

 

W miesiącu lipcu nie będą realizowane zajęcia.

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka”                w Kluczach będzie nieczynny z powodu prac remontowych.

 

 

 

01 (8.00-13.00)

04-08 (8.00-13.00)

11-14 (8.00-13.00)

18-22 (8.00-13.00)

25-29 (8.00-13.00)

zajęcia

z logopedą

 

Agnieszka Kowal

 

09 (14.00-16.00)

16 (14.00-16.00)

23 (14.00-16.00)

30  (14.00-16.00)

 

 

06 (14.00-16.00)

13 (14.00-16.00)

23 (14.00-16.00)

27 (14.00-16.00)

 

W miesiącu lipcu nie będą realizowane zajęcia.

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka”                w Kluczach będzie nieczynny z powodu prac remontowych.

 

 

06 (09.00-11.00)

11 (09.00-11.00)

20 (09.00-11.00)

25 (09.00-11.00)

zajęcia

z psychologiem

 

Joanna Paprocka

 

08 (14.00-16.00)

15 (14.00-16.00)

22 (14.00-16.00)

29 (14.00-16.00)

 

05 (14.00-16.00)

12 (14.00-18.00)

26 (14.00-16.00)

 

W miesiącu lipcu nie będą realizowane zajęcia.

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka”                w Kluczach będzie nieczynny z powodu prac remontowych.

 

 

05 (09.30-11.30)

12 (09.30-11.30)

19 (09.30-11.30)

26 (09.30-11.30)

 

Harmonogram zajęć

realizowanych w ramach projektu

pn. „Rodzice wracają do pracy”

nr POKL.01.05.00-00-448/12

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Miejsce prowadzenia zajęć

Nazwa zajęć/

Prowadzący

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

 

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Kluczach

ul. XXX-lecia PRL 13

32-310 Klucze

zajęcia ogólnorozwojowe

 

Adriana Fiołek

Sylwia Hagno

Dorota Leśniak

Sylwia Pilarczyk

 

 

02-03 (13.00-18.00)

07-10 (13.00-18.00)

13-17 (13.00-18.00)

20-24 (13.00-18.00)

27-31 (13.00-18.00)

 

 

03-07 (08.00-13.00)

10-14 (08.00-13.00)

17-21 (13.00-18.00)

24-28 (13.00-18.00)

 

 

03-07 (13.00-18.00)

10-14 (13.00-18.00)

17-21 (13.00-18.00)

24-28 (13.00-18.00)

31 (13.00-18.00)

 

 

01-04 (13.00-18.00)

07-11 (13.00-18.00)

14-18 (13.00-18.00)

22-25 (13.00-18.00)

28-30 (13.00-18.00)

zajęcia

z logopedą

 

Agnieszka Kowal

 

03 (14.00-16.00)

10 (14.00-16.00)

24 (14.00-16.00)

31 (14.00-16.00)

 

 

07 (09.00-11.00)

13 (09.00-11.00)

21 (14.00-16.00)

28 (14.00-16.00)

 

07 (14.00-16.00)

14 (14.00-16.00)

21 (14.00-16.00)

28 (14.00-16.00)

 

04 (14.00-16.00)

11 (14.00-16.00)

18 (14.00-16.00)

25(14.00-16.00)

zajęcia

z psychologiem

 

Joanna Paprocka

 

09 (14.00-16.00)

16 (14.00-16.00)

23 (14.00-16.00)

30 (14.00-16.00)

 

 

03 (09.00-11.00)

10 (09.00-11.00)

20 (14.00-16.00)

27 (14.00-16.00)

 

06 (14.00-16.00)

13 (14.00-16.00)

20 (14.00-16.00)

27 (14.00-16.00)

 

03 (14.00-16.00)

10 (14.00-16.00)

17 (14.00-16.00)

24 (14.00-16.00)

 

Harmonogram zajęć

realizowanych w ramach projektu

pn. „Rodzice wracają do pracy”

nr POKL.01.05.00-00-448/12

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Miejsce prowadzenia zajęć

Nazwa zajęć/

Prowadzący

Miesiąc

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Kluczach

ul. XXX-lecia PRL 13

32-310 Klucze

zajęcia ogólnorozwojowe

 

Adriana Fiołek

Sylwia Hagno

Dorota Leśniak

Sylwia Pilarczyk

 

 

02-06 (13.00-18.00)

09-13 (13.00-18.00)

16-20 (13.00-18.00)

23-27 (13.00-18.00)

30 (13.00-18.00)

 

 

01-04 (13.00-18.00)

07-11 (13.00-18.00)

14-18 (13.00-18.00)

21-25 (13.00-18.00)

28-31 (13.00-18.00)

 

 

04-08 (13.00-18.00)

12-15 (13.00-18.00)

18-22 (13.00-18.00)

25-29 (13.00-18.00)

 

 

02-06 (13.00-18.00)

09-13 (13.00-18.00)

16-20 (13.00-18.00)

23, 24, 27, 30, 31 (13.00-18.00)

zajęcia

z logopedą

 

Agnieszka Kowal

 

06 (14.00-16.00)

13 (14.00-16.00)

20 (14.00-16.00)

27 (14.00-16.00)

 

 

04 (14.00-16.00)

11 (14.00-16.00)

18 (14.00-16.00)

25 (14.00-16.00)

 

08 (14.00-16.00)

15 (14.00-16.00)

22 (14.00-16.00)

29 (14.00-16.00)

 

06 (14.00-16.00)

13 (14.00-16.00)

20 (14.00-16.00)

27 (14.00-16.00)

zajęcia

z psychologiem

 

Julita Mikucka

 

05 (14.00-16.00)

12 (14.00-16.00)

19 (14.00-16.00)

26 (14.00-16.00)

 

 

10 (14.00-16.00)

17 (14.00-16.00)

24 (14.00-16.00)

31 (14.00-16.00)

 

07 (14.00-16.00)

14 (14.00-16.00)

21 (14.00-16.00)

28 (14.00-16.00)

 

05 (14.00-16.00)

12 (14.00-16.00)

19 (14.00-16.00)

30 (14.00-16.00)

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: