Zebranie organizacyjne z rodzicami w Klubiku na nowy rok szkolny odbędzie się w dniu 29.08.2019(czwartek ) godz. 13.00 w sali przedszkolnej Jagódki. Serdecznie zapraszam.

Justyna Wiejaczka

Projekt pt. „Rodzice wracają do pracy” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego) – realizowany przez Klub Dziecięcy "Chatka Puchatka" w Kluczach.  Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane bariery w godzeniu życia zawodowego oraz rodzinnego przez rodziców, którzy wskutek obowiązków rodzinnych napotykają na poważne ograniczenia w aktywności zawodowej.

Umożliwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez zapewnienie opieki nad dzieckiem dla powracających do pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i opieką nad dzieckiem oraz wychowywaniem dzieci dla 30 osób z terenu Gminy Klucze poprzez funkcjonowanie Klubu Dziecięcego pn. „Chatka Puchatka” w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2014r.

1. Wyrównanie szans zawodowo - rodzicielskich poprzez organizację zajęć opiekuńczych, wychowawczych i zawodowych dla dzieci poprzez uczestnictwo w Klubie Dziecięcym w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2014r.

2. Poprawa dostępu do wczesnej edukacji dzieci.

3. Umożliwienie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci uczestniczących w zajęciach Klubu Dziecięcego

Background Image

Header Color

:

Content Color

: