ZARZĄDZENIE NR 8/2018

z dnia 13.07.2018 r.

Kierownika Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka”

w Kluczach

 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Marek Białek pracownik firmy zewnętrznej - Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.07.2018 r.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: