Zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do Klubu Dziecięcego na rok szkolny 2017/2018 na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 29 czerwca tj czwartek o godz. 18:00 w sali MUMINKI.

Dnia 30.08.2016(wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do Klubu Dziecięcego na rok szk.2016/2017 w sali Muminków w przedszkolu.

Zebranie organizacyjne z Rodzicami w Klubie "Chatka Puchatka" odbędzie się dnia 27-08-2015r. (czwartek) godz. 16:00 (główne wejście w budynku przedszkola - sala Muminków).

Prosimy o przyjście bez dzieci.

Informujemy, że w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2014 r. w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Kluczach realizowany był projekt pn. „Rodzice wracają do pracy” nr POKL.01.05.00-00-448/12 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Wszystkim uczestnikom projektu bardzo serdecznie dziękujemy za udział!

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2015 r. Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Kluczach nadal funkcjonuje, zapewniając opiekę opiekunek w godz. 13.00-18.00, natomiast zajęcia logopedyczne i psychologiczne nie będą już się odbywały.   

Klub Malucha pozwala dzieciom na wszechstronny rozwój. Jest idealnym dopełnieniem i uzupełnieniem wychowania dziecka w rodzinie. Dzieci są stymulowane intelektualnie oraz emocjonalno - społecznie. Dzieci poznają nowe otoczenie społeczne, poznają zasady zachowania się w grupie. Uczą się samoobsługi, utrzymywania wokół siebie ładu i porządku. Lepiej się komunikują, rysują, sprawniej się ruszają, uczą się wierszy i piosenek ćwicząc pamięć.

Czytaj więcej: Klub dziecięcy okiem Psychologa.

Długo oczekiwany dzień nareszcie nadszedł. Specjalny gość zgodnie z życzeniem rodziców nie mógł nas odwiedzić osobiście jednakże, nic straconego ponieważ wór prezentów oczekiwał na nas w sali.

Czytaj więcej: Mikołajki.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: